Leerlingenvervoer

Schoolbus

De school organiseert gratis vervoer met de schoolbus voor rechthebbende leerlingen. Je bent rechthebbend als wij de dichtstbijzijnde school in het vrije net zijn die OV3 type 1 of type 3 aanbiedt. Een schoolbus kan enkel aangevraagd worden indien je in het observatiejaar of in de opleidingsfase (2de en 3de jaar) zit. Uitzonderingen zijn mogelijk in samenspraak met de directie.

Je kan zelf opzoeken of je een rechthebbende leerling bent. Klik hier om doorverwezen te worden naar de correcte website.

Voor een vlot verloop hebben we hiervoor ook enkele belangrijke aandachtspunten:

  • Bij afwezigheid moet je altijd de busbegeleiding verwittigen.

  • Je kan nooit eenmalig meerijden met een andere bus.

  • Het busvervoer is voorzien tussen de deur van de school en je woonplaats. Soms is het wel nodig om op een andere plaats op of af te stappen (bijvoorbeeld in een doodlopende straat).

Voor meer informatie over de schoolbus kan je terecht bij meneer Jo van het secretariaat.

Lijnbus

Je kan er ook voor kiezen om naar school te komen met de lijnbus. Voor rechthebbende leerlingen is er een terugbetaling van het abonnement voor het openbaar vervoer mogelijk. Je kan er niet voor kiezen om een abonnement te nemen van de lijnbus en dan toch met de schoolbus naar school te komen. Je dient dus een keuze te maken.

Voor meer informatie over de lijnbus kan je terecht bij meneer Jo van het secretariaat.

Fiets

Leerlingen die met de fiets komen plaatsen hun fiets in de fietsenstalling op school. Zorg voor een goed fietsslot en een fiets die helemaal in orde is.