Alternerende beroepsopleiding (ABO)
logo abo.jpg

Opgelet! De richtingen 'medeweker groen en tuinbeheer' en 'winkelmedewerker' zijn richtingen in opbouw. Je kan je nu nog niet inschrijven voor het ABO-jaar van deze richtingen. 

 

De alternerende beroepsopleiding is een bijkomende opleiding voor leerlingen die na hun 5de jaar hun getuigschrift behaald hebben en die meer ervaring willen opdoen in de bedrijfswereld. Ook leerlingen die nood hebben aan een extra jaar begeleiding en ondersteuning raden wij aan om voor ABO te kiezen. De ABO-opleiding wordt georganiseerd vanuit het Departement Onderwijs met de steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

 

De ABO-opleiding bestaat uit twee onderdelen:

 • 2 dagen op school

  • 1 dag geïntegreerde algemene sociale vorming (GASV): leren solliciteren, op zoek gaan naar een job, inschrijven bij de VDAB, facturen begrijpen…

  • 1 dag beroepsgerichte vorming (BGV): praktijkles op school

 

 • 3 dagen stage in een bedrijf dat aansluit bij de opleiding

  • Het bedrijf wordt door de leerling zelf gekozen in samenspraak met de ABO-coördinator. Het werk tijdens de stage is uiteraard onbetaald.

 

 

De jongere die de alternerende beroepsopleiding volgt kan genieten van onderstaande voordelen.

 

Hij of zij …

 

 • wordt door het departement onderwijs beschouwt als voltijdse, regelmatige leerling

 • behoudt het recht op groeipakket (vroegere kinderbijslag)

 • is ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB (kan niet opgeroepen worden wegens opleiding)

 • start al tijdens het ABO-jaar aan de beroepsinschakelingstijd bij de VDAB

 • heeft na het verlopen van de beroepsinschakelingstijd recht op een inschakelingsuitkering (vroegere stempelgeld)

 • doet werkervaring op gedurende een langere periode

 • werkt aan belangrijke arbeidsattitudes zoals werktempo, werkhouding, stiptheid, verantwoordelijkheidszin en doorzettingsvermogen

 

Als je op het einde van het schooljaar geslaagd bent:

 • krijg je een getuigschrift van alternerende beroepsopleiding

 • heb je recht op een motivatiepremie van € 500 van het Europees Sociaal Fonds (ESF-agentschap)

 

 

De bedoeling van het ABO-jaar is dat de jongere snel werk vindt en dit liefst in hetzelfde bedrijf waar de ABO-stage gedaan werd. Tijdens het schooljaar 2019-2020 volgden 6 leerlingen de alternerende beroepsopleiding. Hiervan konden maar liefst 4 leerlingen onmiddellijk aan de slag. Hiermee behalen wij als school ongeveer 65% tewerkstelling.