Logistiek assistent in de zorg
Kwalificatiefase (4de en 5de jaar)

In de opleidingsfase heb je al heel wat basistechnieken geleerd. Nu is het tijd om deze technieken uit te breiden. Zo gaan de opdrachten die je nu krijgt wat uitgebreider en moeilijker zijn. Ook wordt er van je verwacht dat je ondertussen al wat vaktermen kent. Samen werken we aan je tempo, zelfstandigheid en de nauwkeurigheid waarmee je een opdracht uitvoert want ook dit is belangrijk.

 

In de kwalificatiefase ga je elk jaar op stage. Als school streven we ernaar om iedere leerling een stageplaats aan te bieden op maat. Zo houden wij rekening met je voorkeur, je verplaatsingsmogelijkheden en je reeds aangeleerde vaardigheden. Deze stage wordt door de school georganiseerd en nauwkeurig opgevolgd door de stagebegeleider.

Hieronder kan je een overzicht vinden van wat je allemaal kan bijleren tijdens de praktijklessen.

Heb je deze kwalificatiefase tot een goed einde gebracht? Proficiat! Dan krijg je een getuigschrift van de opleiding of een attest van verworven competenties.

Voel je je nog niet helemaal klaar voor de arbeidsmarkt? Doe je liever nog wat ervaring op, terwijl je begeleid wordt in je zoektocht naar werk? Schrijf je dan in voor je ABO-jaar.