Medewerker groen- en tuinbeheer
Kwalificatiefase (4de en 5de jaar)

In de opleidingsfase heb je al heel wat basistechnieken geleerd. Nu is het tijd om deze technieken uit te breiden. Zo gaan de opdrachten die je nu krijgt wat uitgebreider en moeilijker zijn. Ook wordt er van je verwacht dat je ondertussen al wat vaktermen kent. Samen werken we aan je tempo, zelfstandigheid en de nauwkeurigheid waarmee je een opdracht uitvoert want ook dit is belangrijk.

 

Zowel in het 4de als in het 5de jaar mag je een heleboel ervaring opdoen. Zo ga je enkele keren samen met de leerkracht op praktijk op verplaatsing. Deze praktijklessen zijn zeer waardevol omdat deze plaatsvinden bij een echte fruitboer. In de kwalificatiefase ga je elk jaar op stage. Als school streven we ernaar om iedere leerling een stageplaats aan te bieden op maat. Zo houden wij rekening met je voorkeur, je verplaatsingsmogelijkheden en je reeds aangeleerde vaardigheden. Deze stage wordt door de school georganiseerd en nauwkeurig opgevolgd door de stagebegeleider.

Hieronder kan je een overzicht vinden van wat je allemaal kan bijleren tijdens de praktijklessen.

- toepassen van handelingen met handgereedschap

- kleine motorische machines bedienen zoals een bladblazer, grasmachine, ...

- aanleggen van een moestuin: 

- voorbereiding grond

- bemesting

- inzaaien

- planten

- gewassen telen en oogsten

 

- grasperken aanleggen, bemesten, onderhouden en maaien

- snoeien van tuingewassen en fruitbomen

- grote kransen en bloemstukken maken

- grote houten constructies maken voor in de tuin zoals tuinhuisjes en afsluitingen

Heb je deze kwalificatiefase tot een goed einde gebracht? Proficiat! Dan krijg je een getuigschrift van de opleiding of een attest van verworven competenties.

Voel je je nog niet helemaal klaar voor de arbeidsmarkt? Doe je liever nog wat ervaring op, terwijl je begeleid wordt in je zoektocht naar werk? Schrijf je dan in voor je ABO-jaar.