Nieuw op onze school: type 9

Vanaf 1 september 2022 kunnen leerlingen met autisme (type 9) terecht in OV3.

 

In het observatiejaar richten we een specifieke OBS-autiklas in, met een autonome autiwerking. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de noden van onze leerlingen én om basisrust te creëren, werken we ‘op maat waar nodig’.  Dit doen we o.a. door:

  • kleine klasgroepen

  • vaste lokalen

  • bieden van voorspelbaarheid

  • visualisaties

  • hulpmiddelen, zoals study buddy’s, hoofdtelefoon, time timer,…

  • aanpassingen voor refter/speelplaats

  • rust- en plusruimte

  • aangepaste manier van lesgeven (co-teaching)

  • permanentie van leerlingbegeleiding

 

Vanaf de opleidingsfase volgen ze de lessen samen met de jongeren zonder ASS-diagnose met een volledige integratie als uiteindelijk streefdoel.

Ook voor de jongeren OV3 Type 9 willen wij de einddoelstelling van OV3 (tewerkstelling in de reguliere arbeidsmarkt) nastreven en behalen.