Samen buitengewoon sterk

Wij zijn een school voor buitengewoon secundair onderwijs.

 

Je kan bij ons terecht voor opleidingsvorm 3: type basisaanbod en type 3.

Dit wil zeggen dat wij een school zijn voor leerlingen die in het bezit van een verslag/attest buitengewoon onderwijs met vermelding van type basisaanbod of type 3. Zo een verslag wordt opgesteld door het CLB.

Ben je in het bezit van een verslag type basisaanbod, betekent dit dat de aanpassingen die het gewoon onderwijs zou moeten doen om de jongere te begeleiden moeilijk haalbaar zijn. Een verslag type 3 kan het CLB verlenen aan jongeren met een sociaal-emotionele ontwikkelingsstoornis.

Al onze opleidingen bestaan uit een algemene en sociale vorming (ASV) alsook uit een beroepsgerichte vorming (BGV).

Het doel hiervan is om je voor te bereiden op zelfstandig leven en werken binnen het gewone arbeidsmilieu.